Welkom bij MJ Zorgadministratie 

Advies & Ondersteuning voor kleinschalige zorg

Jouw administratieve last minimaliseren zodat jij je kunt richten op jouw passie, namelijk het verlenen van kwalitatief goede zorg

 

Zorgadministratie uit handen geven

Heb je geen tijd voor jouw zorgadministratie of wil je graag een helpende hand? Denk er dan over na om een gedeelte of de hele zorgadministratie uit handen te geven. Zo heb je meer tijd voor jouw cliënten en voer ik voor jou de administratie uit.

 

Zorgadministratie is alle administratie die komt kijken bij het verlenen van zorg door een zorgverlener. Een zorgverzekeraar vergoed de juiste hoeveelheid zorg alleen bij een juiste registratie en de goede manier van declareren. Hierdoor wordt zorgadministratie steeds belangrijker. Regels en wetten omtrent zorgadministratie veranderen nog wel eens, waardoor de zorgadministratie steeds complexer wordt.

Waar bestaat zorgadministratie uit?
Zorgadministratie is een groot begrip en bestaat uit veel werkzaamheden.
Om het overzichtelijk te maken geef ik een aantal voorbeelden van zorgadministratie:
– Invoer van cliëntgegevens
– Invoer van tarieven, behandelaren, codelijsten, behandelingen, enz.
– Uitvoeren van een COV-check
– Plannen, registreren en fiatteren
– Boeken van betalingen
– Verwerken van verrekeningen

Jaarverantwoording
Het verantwoordingsproces van jouw zorgadministratie is essentieel om ervoor te zorgen dat de financiële transacties en de geleverde zorg in overeenstemming zijn met de regelgeving en de contractuele afspraken. Ik ben op de hoogte van actuele wet- en regelgeving waardoor ik kan bijdragen aan de juiste financiële en administratieve verantwoording van jouw geleverde zorg

MJ Zorgadministratie heeft ervaring met

– Zilliz
– Nedap
– Ons
– Vecozo
– Kwaliteitssysteem Landbouw & Zorg

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen.
Er zijn elk jaar veranderingen op het gebied van wetten en regels.
Naast de basisinformatie is het verstandig om voortdurend op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. 

Referentie

Dagbesteding & Individuele begeleiding De Horsthoeve

Zorgboerderij Klein Canada

Zorgboerderij 't Hamel

Dagbesteding 't Hengeveld

 

Deze zorgboerderijen zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg, hebben allemaal een kwaliteitskeurmerk

Kleinschalige Zorg Salland

Federatie Landbouw en Zorg

*Ik neem jouw vorderingen niet over en financier jouw declaraties niet voor.